Vilkår og betingelser

Priser

Ændringer i priser kan forekomme, men såfremt en aftale er indgået vil Copenhagen Streaming løse opgaven til den aftalte pris.

Ordre

Når køber har accepteret et tilbud eller en aftale er købet forpligtende. Et accepteret tilbud eller aftale er en juridisk bindende aftale mellem køber og Copenhagen Streaming.

Betaling

Med mindre andet på forhånd aftales, skal betaling ske senest 8 dage efter arbejdet er udført. Nye kunder betaler halvdelen af beløbet ved accept af tilbud, såfremt beløbet er over 20.000 kr.

Vi tager betaling via vores bank eller Paypal.

Internationale betalinger

Bank: Sparekassen Danmark
IBAN: VRAADK21
SWIFT: DK9092352073112764

Betaling for danske kunder

REG: 9235
KONTONUMMER: 2073112764

Bankgebyr eller Paypal gebyrer betales af køber med mindet andet er aftalt.

Krav

Krav skal tilkendegøres med det samme efter levering af ydelser. Hvis Copenhagen Streaming ikke på tilfredstillende vis har rådet bod på selvforskyldte fejl, og hvis undtagelserne i særskilte afsnit ikke gør sig gældende, er køber i sin ret til passede afslag i prisen.

Undtagelser

Ved mangelfuld leverance kan Copenhagen Streaming ikke holdes ansvarlig hvis det skyldes omstændigheder som er udenfor Copenhagen Streaming’s kontrol, bl.a. krig, oprør, opstand, masseskyderi, brænd, pandemi, strømafbrydelser, internetnedbrud, og CDN-nedbrud.

Fortrydelsesret

Køber har ret til at fortryde, så længd det sker mindst fire uger før opsætningsdagen. Når vi har påbegyndt planlægning eller lokationstjek, gælder fortrydelsesretten kun delvist, og køber vil blive påkrævet 50 % af totalen såfremt det sker mindst fire uger før opsætningsdagen. Hvis køber ønsker at fortryder senere end fire uger før opsætningsdagen, bliver det fulde beløb opkrævet. Frem til to uger før opsætningsdagen kan køber flytte datoen til et gensidigt aftalt tidspunkt for et gebyr på 20 %.

Firmadetaljer

Juridisk navn: Copenhagen Streaming ApS
CVR-nummer: 37614734
Adresse: Copenhagen Streaming | Strandgade 27B, 5. sal | 1401 Copenhagen K
Phone: 28 29 09 10

Ændringer

Copenhagen Streaming har ret til til at ændre vilkår og betingelser. Vi beder derfor vores kunder om at holde sig opdateret her.