...

Livestreaming 🛰️👩‍💻

Livestreaming defineret som koncept og hvordan man som virksomhed kan kommunikere effektivt med streaming

Hvad kan din virksomhed bruge livestreaming til?

Livestreaming defineret

Vi forklarer ofte livestreaming som “TV over nettet”. Livestreaming er udsendelse af live videoindhold, f.eks. møder, videospil, sportsbegivenheder eller produklanceringer, via internettet. Ofte bruges udtrykket “realtid” til at understrege at transmissionen sendes øjeblikkeligt, såedes at seeren kan følge med i øjeblikket. De fleste live-streaming services har dog en betragtelig forsinkelse, ofte på ca. et halvt minut.

Undtagelsen fra dette er nye teknologier som minimerer dette til få sekunder (på bekostning af skalering og kapacitet) og deciderede konferenceløsninger som:

 • Zoom
 • Microsoft Teams
 • Google Hangouts
 • Whereby

Konferenceløsninger er udviklet til realtidskommunikation, hvilket muliggør samtaler over internettet med et meget lille delay (typisk mellem 15 og 150 ms). Der skelnes i praksis ofte mellem traditionel livestreaming (fx YouTube, Facebook og Vimeo) og konferenceplatforme (fx Zoom, WebEx og Teams) men teknologisk kan begge defineres som live-streaming.

Virksomheder bruger livestreaming på mange måder til at kommunikere med deres ansatte og investorer eller til at promovere deres produkter eller tjenester og opbygge deres brand. Konkret anvendes live-streaming ofte til:

 • Begivenheder: Virksomheder bruger live streaming til at transmittere møder, konferencer, messer og andre begivenheder for at nå ud til ansatte, fx hvis medarbejdere er spredt geografisk fra hovedkontoret.
 • Investor relations: Hvis virksomheden er børsnoteret, vælger kommunikationsafdelingen ofte at imødekomme internationale investorer ved at live-streame deres investorkald. Dette foregår typisk i forbindelse med aflæggelse af kvartalsregnskaber, kapitalsmarkedsdage og generalforsamlinger.
 • Markedsføring: Virksomheder bruger live streaming til at promovere deres brand, skabe opmærksomhed og interagere med deres målgruppe.
 • Produktlanceringer: Virksomheder bruger live streaming til at lancere nye produkter, afsløre nye funktioner og opdateringer samt at tage imod forudbestillinger.

Generelt er livestreaming et effektivt kommunikationsværktøj for virksomheder.

Digitale møder, som f.eks. møder, der afholdes via traditionel livestreaming eller videokonferenceplatforme, kan på visse måder betragtes som mere miljøvenlige end fysiske møder. For eksempel:

  • Færre rejser: Med digitale møder behøver deltagerne ikke at rejse til et fysisk sted, hvilket kan reducere kulstofemissionerne fra transport.
  • Mindre papirforbrug: Mange digitale møder afholdes uden papir, hvilket kan spare træer og reducere forureningen fra papirfremstilling.
  • Lavere energiforbrug: Digitale møder kræver typisk mindre energi end fysiske møder, da de ikke kræver brug af lys, varme eller køling og andre ressourcer.

Det er dog vigtigt at bemærke, at digitale møder stadig har deres egen miljøpåvirkning. F.eks. har energiforbruget fra servere, computere og andre enheder, der bruges til digitale møder, samt fremstilling og bortskaffelse af disse enheder også en miljømæssig indvirkning. Desuden kan visse digitale mødeplatforme have deres egen miljøpåvirkning, f.eks. energiforbruget fra servere, datacentre osv.

Alt i alt kan digitale møder på mange måder betragtes som mere miljøvenlige end fysiske møder, men det er vigtigt at overveje hele livscyklussen for den anvendte teknologi og tage skridt til at minimere miljøpåvirkningen.

Der er flere måder at undgå omfattende træthed ved deltagelse i livestreamede møder:

 • Tag pauser: Det er vigtigt at holde regelmæssige pauser i løbet af dagen, især under lange møder, for at strække sig, bevæge sig og hvile øjnene.
 • Brug det rigtige udstyr: Sørg for at have en behagelig stol og et headset af god kvalitet for at undgå ubehag og belastning af øjne, ører og nakke.
 • Minimer distraktioner: Prøv at minimere distraktioner under møderne, f.eks. ved at slå notifikationer fra på din telefon, lukke unødvendige faner på din computer og finde et roligt sted at arbejde.
 • Ændr din kropsholdning: Prøv at ændre din kropsholdning og stilling ofte under digitale møder. Hvis muligt anbefales det også at stå op eller endda gå rundt i det omfang som det er muligt.
 • Brug de nonverbale signaler: Prøv at bruge nonverbale signaler, som at nikke eller smile, for at vise, at du er engageret i samtalen. Det gør det langt nemmere for talerene at kommunikere på en god måde.
 • Gå en tur eller dyrk noget motion før eller efter mødet: Det kan hjælpe dig med at genopfriske din krop og dit sind.
 • Begræns antallet af møder: Undgå at planlægge for mange møder lige efter hinanden.
 • Indfør konceptet “ingen møder om fredagen” eller lignende for at give dig selv og dit team en pause fra møder.
 • Fastsæt klare dagsordener og mål for møderne, og hold dem, så møderne ikke trækker ud.

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på dit fysiske og mentale velbefindende under livestreamede møder og på den måde være opmærksom på at minimere træthed og ubehag.

Live-streaming til virksomheder

 • Town Halls
 • Konferencer
 • Seminarer
 • Møder
 • Produktlanceringer
 • Investor Relations arrangementer

Copenhagen Streaming er kreative, professionelle og fleksible at samarbejde med. I forbindelse med et digitalt seminar afholdt i regi af Slots- og Kulturstyrelsen i 2021 kom de med masser af gode ideer til både seminarets form og indhold, og resultatet blev virkelig vellykket. Vigtigst af alt: Deltagerne var vilde med det digitale format.

Lisbet Vestergaard
Konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen

Livestreaming Slots- og Kulturstyrelsen

Live-streaming kunder

Vi står for at livestreame møder for de største virksomheder og styrelser i Danmark, deriblandt:

 • Bayer
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Statens Kunstfond 
 • Finanstilsynet
 • Udenrigsministeriet
 • Volvo
 • NNE

Live-streaming case
Copenhagen Capacity
Talk Show 2022

Kom forbi
Copenhagen Streaming’s kontor

Copenhagen Streamings adresse

Strandgade 27B, 5. sal
1401 København K

CVR-nr: 37614734
Handelsbetingelser

Kontakt
Copenhagen Streaming

Ud fra jeres ønsker, skræddersyer vi den helt rigtige løsning til jer og vi kan udarbejde pris og tilbud til jer samme dag. Du er altid velkommen til at række ud til os, hvad enten i har brug for livestreaming priser eller sparring på jeres næste møde, konference, townhall eller noget helt andet. Brug kontaktformularen nedenfor eller kontakt os på telefonen og få en pris:

Tlf. 28 29 09 10